1.2 – 8.0 μm热红外光源

1.2 – 8.0 μm热红外光源

介绍功率稳定性

  • 1.2 ~ 8.0 μm波长范围
  • 500 μm光纤输出功率> 5 mW
  • 稳定性优于+/- 0.5%
  • 5000小时寿命
  • 主动冷却
  • 光纤耦合

产品详情

热红外光源光纤直接接到您的样品。

红外光或红外辐射源用于各种应用和测量。与其他光源相比,高温红外光源相对便宜,只需要简单的电子器件;它们发射出稳定可靠的高功率光。然而,由于暖发射器的性质,光是非相干的,向各个方向发射,这使得光很难引导和聚焦到高强度的样品上。

NLIR的光纤耦合红外光源可以很容易地将MIR光带到样品上,可以将光纤尖端靠近样品,也可以使用许多商用的光纤探针。

光源即插即用,在几秒钟内打开,并主动冷却,因此没有部件太热而不能触摸。

1.2 – 8.0 μm热红外光源插图1

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.